вівторок, 31 січня 2017 р.

Гурток "Творчі долоньки" - це творчість, фантазія, краса і обов'язково радісний настрій!

      В нашій бібліотеці продовжує роботу гурток «Творчі долоньки»,
 девіз якого:  Рученята в нас умілі,
                         Змайструвати все зуміють.
                         Беремось тому ми сміло
                         Кожен раз гуртом за діло. 


     Робота в гуртку прекрасний засіб розвитку творчості, розумових здібностей, естетичного смакуЦікаві роботи учасників гуртка стають експонатами виставки творчих робіт. Витвори своїми руками підкорює серця людей


     Кожен хто хоч раз своїми руками робив витвори з паперу, пластиліну, тіста та іншого матеріалу або мав можливість милуватися такими роботами, погодитьсящо в цьому є щось чарівне і магічне. Учасники нашого гуртка навчаються власноруч творити красу.


     Діти відвідують гурток з великим задоволенням. Тут по-справжньому можна відпочити після напруженого шкільного дня, отримати задоволення і творчу наснагу!


Творець українського байкарства ( 2 лютого - 205 років від дня народження Євгена Гребінки)                                       (1812 -1848)
         Євген Гребінка автор збірки байок, що започаткував новий період української літератури, упорядник альманаху «Ластівка», організатор літературного життя української культурної громади в Петербурзі, активний учасник викупу Т. Шевченка з кріпацької неволі та видання його «Кобзаря» 1840 р.


     Євген Павлович Гребінка народився 2 лютого 1812 року в сімї дрібного поміщика на хуторі Убіжище поблизу Пирятина на Полтавщині, де мав змогу познайомитися з життям простого народу, його побутом і звичаями. Його мати Надія Іванівна (походила з давнього козацького роду Чайковських) розповідала хлопцю про «старовину», няньки-кріпачки про страту ляхами Наливайка, про Змія Горинича та ін. Навчаючись у приватних учителів, Гребінка, за спогадами одного з них, виявляв помітний інтерес до «словян, малоросійських гетьманів, Котляревського «Енеїди», повірїв про чарівниць, відьом», взагалі до народної поезії. Все це згодом плідно позначилося на творчості майбутнього письменника.


      Літературну діяльність Гребінка розпочав у роки навчання в Ніжинській гімназії вищих наук (1825-1831), де тоді працювала група професорів прогресивних переконань (М. Бєлоусов, К. Шапалинський, І. Ландражин та ін.), котрі, поширюючи в лекціях передові ідеї часу, зокрема про права на свободу, рівність і незалежність людської особистості , про потребу освіти для народу, популяризуючи твори Байрона, Монтескє, сприяли духовному змужнінню своїх вихованців, розвиткові їхніх розумових і естетичних інтересів. Значний вплив на ідейно-естетичне формування Гребінки як письменника мала і його активна участь у літературному житті гімназичної молоді. У літературному гуртку жваво обговорювали перші спроби гімназистів (М. Гоголя, М. Прокоповича та ін.), які вміщувалися потім у рукописних журналах та альманахах. Один з них готував і сам Гребінка, заповнюючи, за свідченням сучасників, кожний номер його власними російськими й українськими віршовими та прозовими творами, «переважно сатиричними». Відомо, що в гімназії Гребінка розпочав переклад «Полтави» Пушкіна, написав кілька байок, пєсу-одноактівку «В чужие сани не садись», низку поезій россійською мовою.
        Після закінчення гімназії та короткочасної служби в одному з «малоросійських» козачих полків Гребінка наприкінці 1831 р. повертається до рідного Убежища, де його дворічне перебування минуло переважно у відвідинах і прийомах сусідів. Однак і тут Гребінка не залишає літературних занять і далі перекладає «Полтаву», пише байки, записує українські народні пісні з мелодіями для викладача Ніжинської гімназії І. Кулжинського, який свого часу підтримав його літературні спроби.
      
      
      У Петербурзі знайомиться з О. Пушкіним, І. Криловим, І. Сошенком, І. Тургенєвим, К. Брюлловим, В. Жуковським, М. Маркевичем, А. Мокрицьким та ін., відвідує літературні салони й сам влаштовує літературні вечори вдома. Друкується на сторінках «Осеннего вечера», «Современнике», «Библиотеки для чтения», «Литературной газеты», «Отечественных записок».
      Наприкінці 30-х років Гребінка виступає як невтомний організатор українських літературних сил у Петербурзі.
      1838 р. починає збирати матеріал для збірки творів українських письменників.
      Літературна діяльність Гребінки тривала близько двох десятиліть. За цей час він створив багато оригінальних і перекладних творів українською і російською мовами, байок, романів, повістей, оповідань, нарисів. Гребінка пройшов у своїй художній практиці, естетичних поглядах складний шлях, значну еволюцію від усталеної бурлескної традиції, романтичних захоплень до реалістичного мистецтва.
      1833 р. перший український вірш Гребінки «Човен».
      Найвизначніше місце в художньому доробку Гребінки українською мовою належить байкам.
      Спираючись на досягнення світового байкарства, плідно використовуючи народно-сатиричні традиції української і російської байки, Гребінка створив ряд глибоко самобутніх, оригінальних творів цього жанру. Славу йому як байкареві прнесли «Малороссийские приказки», видані в Петербурзі в 1834 і 1836 рр.
      Митець розширив жанрові межі байки, урізноманітнив її форми (народна казка й гумореска, драматична сценка й жартівливе оповідання); він майстерно динамізував сюжет байкового твору, збагатив його образно-поетичну систему, наснажив виразним національним колоритом.
      

                                       Твори Є. Гребінки
 1837 р. збірка «Рассказы пирятинца».
 1838 р. одне з перших оповідань «Лука Прохорович».
 1841 р. повість «Кулик», «Записки студента».
 1842 р. повість «Нежинский полковник Золотаренко».
 1843 р. вірші, присвячені історичному минулому України «Курган», «Нежин-озеро», «Украинский бард», поема «Богдан».
 1844 р. повість «Доктор».
 1845 р. –«Фактор», «Петербургская сторона».
 1847 р. повість «Приключения синей ассигнации».

 1848 р. роман «Чайковский», «Провинциал в столице».